Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1020 (2013-2014)
Innlevert: 26.06.2014
Sendt: 26.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil helseministeren pålegge Sykehuset Telemark å stanse avviklingen av akuttilbudet ved Rjukan sykehus inntil det er funnet alternative løsninger for akuttfunksjoner for befolkningen i området, i tråd med de signaler han ga i Stortinget 17.juni?

Begrunnelse

På informasjonsmøte for de ansatte på Rjukan sykehus tirsdag denne uken, kom det fram at Sykehuset Telemark er i gang med avviklingen av funksjoner ved sykehuset. Helseministeren har godkjent nedbyggingen av sykehuset, og avviklingen av akuttfunksjoner. Stortingsflertallet har, mot SVs stemmer, latt være å bruke muligheten til å utsette denne beslutningen til Sykehusplanen kommer neste år.
Helseministeren var imidlertid tydelig i debatten i Stortinget 17.juni. Da uttalte han følgende i sitt innlegg:
"Sykehuset Telemarks beslutning er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Derfor har jeg gått spesielt inn i denne saken, og på den bakgrunn har jeg gjort vedtak om avvikling av akuttfunksjonene i foretaksmøtet. Dette er et vedtak som også inneholder et klart krav om at før akuttilbudet på Rjukan legges ned, skal en fornye og oppdatere planene for de prehospitale tjenestene, eller akuttfunksjoner utenfor sykehus – nettopp for at en skal ha de planene på plass før akuttilbudet nedlegges, slik at befolkningen skal føle seg trygg med tanke på de akuttjenestene som de har krav på."
På informasjonsmøtet på Rjukan ble det imidlertid lagt fram en tidsplan hvor det kirurgiske tilbudet og avlingslederne på Rjukan skal være borte innen 1. oktober i år, ifølge Rjukan Arbeiderblad. Medisinsk avdeling drives videre til 20. juni neste år, da døgntilbudet blir borte.
Avviklingen av akuttfunksjonene på Rjukan ser altså ut til å være i full gang, stikk i strid med forsikringene helseministeren ga Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på likelydende spørsmål nr. 1010 fra stortingsrepresentanten Kjersti Toppe. Jeg kommer ikke til å stanse de endringene som nå skjer. Føringene som er gitt er knyttet til avvikling av medisinsk akuttmottak, ikke det ortopediske tilbudet.
Sykehuset Telemark opplyser at de vil øke beredskapen når de avvikler det ortopediske tilbudet, gjennom å sette inn en ekstra ambulanse på dagtid for å kunne frakte pasienter til Notodden for å ivareta akutte hendelser.