Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1032 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 11.07.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Statsråden har vært opptatt av å unngå forsinkelse på utbyggingen av Johan Sverdrup. For videre utvikling i nord og for å sikre arbeidsplasser og kompetanse vil den store utbyggingen av Johan Castberg være viktig.
Hva gjør statsråden for å unngå nye utsettelser av Johan Castberg-prosjektet og hva er årlig nåverditap av utsettelsen?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Castberg-prosjektet er et viktig prosjekt for utviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins og for lønnsom næringsutvikling i nord. For et så stort og viktig prosjekt i et område med lite infrastruktur, er det avgjørende at det velges en god, robust utbyggingsløsning. Dette krever god planlegging. Det er viktig at selskapene bruker den tid som er nødvendig på dette. Selskapene i Castberg-tillatelsen har ikke tatt konseptvalg for utbyggingen. Regjeringen tar til etterretning at selskapene trenger å arbeide videre med den tekniske utbyggingsløsningen samt oppdatere ressursgrunnlaget og redusere kostnadene. Det videre arbeidet vil nærmere avdekke økonomien i de aktuelle utbyggingskonseptene.