Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1034 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Hvilke tiltak mener statsråden må på plass for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap i de berørte områder i Telemark, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at det settes av tilstrekkelig finansiering til gjennomføring av disse?

Begrunnelse

I følge statsråden så inneholder vedtaket på foretaksmøtet et klart krav om at før akuttilbudet på Rjukan legges ned, skal en fornye og oppdatere planene for de prehospitale tjenestene. Det stilles spørsmål ved hvordan nettopp disse planene skal følges opp økonomisk. Det kommer tydelig frem at det skal etableres en erstatning for de funksjoner som forsvinner, men hvordan dette skal finansieres er derimot ikke tydelig.
Det er ikke vanskelig å forstå fortvilelsen på Rjukan. Omlegging gir dramatiske utslag for et lokalsamfunn. Befolkningen kan ikke føle seg trygg på hvordan prosessen blir fulgt videre, gitt den manglende oppfølgingen fra regjeringen til nå. Regjeringen oppfordres derfor til å synliggjøre hvordan denne prosessen skal ivaretas på en god måte gjennom statsbudsjettet for 2015. Der bør det fremkomme hvordan Sykehuset Telemark skal få økonomisk handlingsrom til å finne gode løsninger. Per i dag kan vi ikke se at de har en plan med konkrete tiltak og penger for hvordan den alternative akuttberedskapen skal videreføres i de berørte områdene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mine svar på spørsmålene 1010 og 1020 fra hhv. representantene Toppe og Lysbakken om samme sak.
Jeg har i foretaksmøte 5. juni 2014 bedt om at planer for prehospitale tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan. Jeg forventer at dette kravet følges opp av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Telemark HF i god tid før den planlagte avviklingen av det medisinske akuttmottaket 20. juni 2015.