Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1057 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 03.07.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden på et faglig grunnlag dokumentere at det er utelukket at det finnes noen sammenheng mellom dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotikabruk?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har grunn til å tro at en viss økning i besetningsstørrelse kan gi mer profesjonell drift og fordeler som bedre standard på driftsbygninger, større muligheter for å ta i bruk ny teknologi, bedre muligheter til å gjennomføre smitteforebyggende tiltak, bedre fagmiljø, økt kompetanse og muligheter for bedre arbeidsrutiner med mer.
Gjennom mange år har gårder blitt nedlagt og de gjenværende blitt større med flere dyr på hver gård. Likevel har det ikke blitt noen økning i antibiotikaforbruket. Snarere tvert i imot.
Dette underbygges gjennom tall publisert i European Medicine Agency’s årlige rapporter om antibiotikaforbruk hos matproduserende dyr (fisk ikke medregnet). Korrelert for biomasse er det en nedgang i forbruk fra 15 mg/kg i 2006 til 11 mg/kg i 2010. Når det gjelder størrelsen på husdyrbesetninger viser tall fra SLF at det har vært en økning i antall dyr per foretak i samme periode. For melkeku er økningen fra 18 til 22 dyr, for slaktegris fra 470 til 600 dyr og for kylling fra 88000 til 99000 dyr.
Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen. Det er en førsteplass jeg vil at vi skal beholde. Nøkkelen her er dyktige og ansvarsbevisste bønder, ansvarsfulle veterinærer og et godt samarbeid mellom næringen og myndighetene.