Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1076 (2013-2014)
Innlevert: 01.08.2014
Sendt: 04.08.2014
Besvart: 08.08.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor store inntekter har staten hatt fra avgifter på drivstoff, herunder mva., i årets 6 første måneder?

Begrunnelse

Det er ønskelig med en oppstilling som viser beløpene på den enkelte avgiftstype. Det er også ønskelig med en oversikt over tallene sammenlignet med første 6 måneder i 2013 og sammenlignet med beløp justert for solgt mengde drivstoff i de to periodene. Alle beløp ønskes i 2014-kroner.