Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1118 (2013-2014)
Innlevert: 20.08.2014
Sendt: 20.08.2014
Besvart: 27.08.2014 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Har denne regjeringen gjort endringer i norsk politikk, kontaktmønster eller på hvilket nivå en har kontakt med de ulike partene i konflikten mellom Israel og palestinerne i Gaza og på Vestbredden?

Begrunnelse

Til avisen Arbeidets rett sider utenriksministeren den 14-08.2014:
Norge lenge spilt en sentral rolle i få dempet konflikten og hjulpet dem som er rammet av den.
-Norge har fortsatt en stemme i denne konflikten. Vi kan snakke med alle parter i regionen og har diplomatisk kontakt med Hamas-styret i Gaza. Det betyr at vi kan
komme med innspill og motta reaksjoner. EU og USA har ingen slike kontakter med Hamas som de karakteriserer som en terroristorganisasjon, men vi deler våre vurderinger av situasjonen med dem ut fra det vi får via våre kanaler, forteller Bredende, Sitat slutt.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Vårt langvarige engasjement i Midtøsten og rollen som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) har gitt oss et godt og nært forhold til både israelske og palestinske myndigheter. Vi har en åpen og tillitsfull dialog med de berørte partene i den israelsk-palestinske konflikten, og vi vektlegger å opptre slik at vi blir lyttet til på begge sider. Norge har, på embetsnivå, kontakt med Hamas, men vi har ikke kontakt på politisk nivå.
Jeg har vært åpen om prinsippene som ligger til grunn for vår kontaktpolitikk i mine samtaler med både palestinske og israelske myndigheter.
Regjeringen viderefører kontaktpolitikken og vil støtte opp om moderate krefter på begge sider som kan bidra til en fredelig løsning på konflikten.