Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2013-2014)
Innlevert: 20.08.2014
Sendt: 20.08.2014
Besvart: 27.08.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hva er nytt av de tiltakene som varsles av statsråd Røe Isaksen for å øke disiplinen i skolen?

Begrunnelse

Torsdag 14. august lanserte statsråd Røe Isaksen nye tiltak for mer disiplin i skolen. Han vil gi lærerne vide fullmakter og ønsker mer disiplin i skolen. Eksemplene som nevnes er kjent stoff, ikke minst fordi det allerede praktiseres. Mange skoler har hatt forbud mot mobiltelefon på skolen, de har låst døra til klasserommet når timen begynner og de har praktisert bortvisning ved uro i klasserommet. Mange av disse tiltakene er derfor ikke av ny karakter, så en oversikt over hva som er nytt er derfor av interesse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Flere lærere og rektorer opplever at de ikke har de fullmaktene som er nødvendige for å opprettholde et godt læringsmiljø i klasserommene. Det er helt riktig som representanten viser til, at lærerne kan gjennomføre mange ulike tiltak uten å komme i konflikt med regelverket. Det har likevel vært for stor uklarhet knyttet til hvor grensene går for ulike reaksjonsformer og sanksjoner lærere og skoler kan bruke for å opprettholde et godt læringsmiljø i klasserommene.
Det er derfor viktig for meg å utarbeide klare retningslinjer for hva som er lov og ikke lov når det gjelder for eksempel sanksjoner. Ved å tydeliggjøre det handlingsrommet som allerede ligger i dagens regelverk, gjør vi det lettere for både lærerne og elevene å vite hva de har å forholde seg til.
I tillegg til å klargjøre eksisterende regelverk har jeg også varslet at det blir innført en maksimumsgrense for hvor mye fravær man kan ha før man mister retten til sluttvurdering i fag. Dette vil gjelde fra neste skoleår.