Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1137 (2013-2014)
Innlevert: 25.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart: 02.09.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til Dok. nr.15:1033 (2013-2014) og ber statsråden om en avklaring om antall turbiner på Johan Sverdrup.
Vil det bli en eller to gassturbiner på plattformen?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Rettighetshaverne jobber nå med å utarbeide plan for utbygging og drift av Johan Sverdrups første byggetrinn. Planen er å sende denne inn til myndighetene for godkjenning tidlig i 2015, med påfølgende myndighetsbehandling våren 2015. Det har hele tiden vært planen at kraftbehovet for Johan Sverdrups første byggetrinn vil bli dekket med kraft fra land. Dette ligger til grunn for rettighetshavernes arbeid med plan for utbygging og drift. Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til uavhengige systemer som kan forsyne innretningene med kraft dersom hovedkraften skulle falle ut. For å oppfylle dette kravet er det planlagt å installere en gassturbin på Sverdrup-innretningene.