Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1140 (2013-2014)
Innlevert: 25.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 28.08.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Den 25. august 2014 skriver Dagbladet om en bestefar med 24 barnebarn i Norge, som har vært på besøk her 20 ganger, hvilket jo ikke er så uvanlig når man er bestefar, men allikevel nå nektes besøksvisum fordi UDI mistenker ham for å ha tenkt å bli her. Advokaten hans mener at praksis er blitt mye strengere.
Mener ministeren det er urimelig at besteforeldre får besøke sine barnebarn, og har regjeringen strammet inn regelverk og praksis for å få slik visum?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler saker og klager etter utlendingsloven. Verken jeg eller Justis- og beredskapsdepartementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker som ikke gjelder hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg kan derfor ikke uttale meg om den konkrete saken du viser til.
Norsk visumpraksis er basert på et felles regelverk for alle Schengenlandene, og vi er forpliktet til å følge det regelverket Schengenlandene har blitt enige om. I fjor ble 96 % av alle søknadene om visum til Norge innvilget; det vil si at 184 900 personer fikk besøksvisum for å komme til Norge og Schengenområdet. Regjeringen Solberg har ikke gjort innstramminger i visumregelverket eller i praktiseringen av dette, når det gjelder familiemedlemmers mulighet til å få besøksvisum til Norge. Hver enkelt søknad behandles individuelt, og det er søkerens konkrete situasjon som er avgjørende for om søknaden innvilges eller ikke.