Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2013-2014)
Innlevert: 26.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva har barne-, likestillings- og inkluderingsministeren gjort det året hun har vært statsråd når det gjelder å bekjempe det hun selv kalte formynderstaten når det gjelder opptaksreglene til barnehageplass for barn som er født etter 1. september?

Begrunnelse

Sommeren 2012 uttalte den gang stortingsrepresentant, nå statsråd Solveig Horne, til TV2 følgende knyttet til fristen for å føde før 1. september for å få lovfestet rett til barnehageplass:

"Når vi har kommet så langt i denne formynderstaten at familiene må planlegge tidspunkt for fødsler for å få barnehageplass sier det seg selv at det er på tide å innføre en familiereform som gir makta tilbake."

Den økte kontantstøtten påvirker ikke situasjonen til de som faktisk ønsker barnehageplass.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Uttalelsen stortingsrepresentant Aasrud viser til, ga jeg som stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Jeg har som statsråd ikke ansvar for barnehagefeltet. Eventuelle endringer på dette feltet må for øvrig vurderes i forbindelse med de årlige budsjettforslag.