Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1145 (2013-2014)
Innlevert: 26.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over tilskudd til jord inkl. nydyrking, grøfting og jordveier samt tilskudd til driftsbygninger, inkl. rentestøtte, lån og tilskudd, år for år i perioden 1990-2014?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]