Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1150 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvordan vil statsråden imøtekomme behovene for en tilfredsstillende akuttberedskap i Telemark/Rjukan, og vil regjeringen sørge for at det stilles til rådighet nødvendige omstillingsmidler for å sikre ny aktivitet i Rjukan?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg stilte i foretaksmøte 5. juni 2014 krav om at Sykehuset Telemark oppdaterer og fornyer planer for prehospitale tjenester i god tid før avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan. Sykehuset Telemark la fram et første utkast til slike oppdaterte planer i møte med meg 6. august 2014. På dette møtet deltok også Tinn kommune og Helse Sør-Øst. De berørte skal nå få uttale seg om planene før de gjøres gjeldende. På møtet ble det videre avtalt at Sykehuset Telemark, Tinn kommune og Helse Sør-Øst skulle samarbeide om den videre utviklingen av tilbudet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Tinn kommune, innenfor de planene som nå foreligger. Sykehuset Telemark er ansvarlig for at omstillingen i spesialisthelsetjenesten skjer på en forsvarlig måte og at de nødvendige midler legges inn i den forbindelse. Regjeringen har ikke vurdert det som en aktuell problemstilling med omstillingsmidler for å sikre ny aktivitet på Rjukan.