Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1152 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 08.09.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden bekrefte at utlendingsmyndighetenes ikke har gjennomført en innstramming i visumplikten i strid med Asylavtalen?

Begrunnelse

I Dagbladet 25. august 2014 anføres det av advokat Trygve Tveter at "det har skjedd en sjokkerende innstramming i visumpolitikken overfor Pakistan". Han viser til ti saker siste år hvor søknad om visum er avslått.
UDI uttaler til dette at det ikke har skjedd noen "vesentlige endringer eller innstramminger i visumregelverket". Denne uttalelsen kan tolkes i retning av at det er foretatt mindre innstramminger i praksisen.
Avtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre om utlendingsfeltet (Asylavtalen) åpner ikke for noen innstramming i visumpolitikken. Ettersom UDIs uttalelse til Dagbladet er noe uklar, er det fint om statsråden kan bekrefte at det ikke har funnet sted noen innstramming i visumplikten de senere har.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1140 fra stortingsrepresentant Karin Andersen, hvor det fremgår at "[N]orsk visumpraksis er basert på et felles regelverk for alle Schengenlandene, og vi er forpliktet til å følge det regelverket Schengenlandene har blitt enige om. I fjor ble 96 % av alle søknadene om visum til Norge innvilget; det vil si at 184 900 personer fikk besøksvisum for å komme til Norge og Schengenområdet. Regjeringen Solberg har ikke gjort innstramminger i visumregelverket eller i praktiseringen av dette, når det gjelder familiemedlemmers mulighet til å få besøksvisum til Norge. Hver enkelt søknad behandles individuelt, og det er søkerens konkrete situasjon som er avgjørende for om søknaden innvilges eller ikke".