Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2013-2014)
Innlevert: 28.08.2014
Sendt: 28.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Etter vedtaket om opprettelse av Master i film (Mfa) ved Høgskolen i Lillehammer er det framkommet opplysninger som skaper usikkerhet om den faktiske lokaliseringen av studiested. I utlysingen av studietilbudet ble det opplyst at studiestedet ville være Oslo. Dette har også skapt usikkerhet hos NOKUT som godkjente studiet.
Kan statsråden bekrefte at undervisningen på masterutdanningen i film skal foregå i Lillehammer?

Begrunnelse

Endelig får Norge sin første Masterutdanning i film (Mfa). Fra desember 2014 starter Filmhøgskolen i Lillehammer opp med dette studiet. I sommer har det imidlertid blitt skapt utsikkerhet ved om studiet skal ligge på Lillehammer. I utlysningsteksten fra høgskolen gikk det frem at studiested skulle være Oslo. Begrunnelsen fra Høgskolen var at det var "for liten plass i lokalene på Lillehammer, og at det er naturlig å ha mastergraden nær bransjen i Oslo. Eksstudentene søker til Oslo etter endt utdanning. det er fordi jobbene er der", sitat dekan Thomas Stenderup. I søknaden til NOKUT gikk det imidlertid ikke fram at studiested skulle være Oslo. Derimot var det pekt på gode lokaliteter på Lillehammer, høghastighetsnett osv. NOKUT har derfor bedt om en redegjørelse fra høgskolen for å fortsatt opprettholde godkjenningen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Høyskoler er tildelt faglige fullmakter til å opprette og legge ned studietilbud på bachelornivå. Høgskoler må imidlertid søke NOKUT om godkjenning av studietilbud på masternivå. En sentral del av søknaden er å beskrive hvordan høgskolens faglige ressurser skal benyttes for å sikre studentenes læringsutbytte.
NOKUT har annullert godkjenningen av mastertilbudet audiovisuelle fortellinger på bakgrunn av usikkerhet rundt forutsetningene for opprinnelig akkreditering. Studiet ble akkreditert med Lillehammer som studiested. Det er senere fremkommet at studiet skal tilbys i Oslo. NOKUT har bedt Høgskolen i Lillehammer om en redegjørelse innen 9. oktober. Deretter vil NOKUT fatte vedtak på bakgrunn av gjeldende kriterier for masterutdanning.
Akkreditering må skje på bakgrunn av korrekte opplysninger og i henhold til gjeldende regelverk. Gitt utviklingen i saken og at den fortsatt er til behandling hos NOKUT, er det ikke riktig av meg å nå kommentere den faktiske lokaliseringen av studietilbudet.