Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1162 (2013-2014)
Innlevert: 28.08.2014
Sendt: 28.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Norled ønsker å flytte MF "Ullensvang" fra fergesambandet Hareid-Sulesund i Møre og Romsdal til fergesambandet Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane og heller sette inn en nyere ferge på sambandet Hareid-Sulesund. Imidlertid er Statens vegvesen negativ til dette.
Vil statsråden sørge for at den beste løsningen på fergedisponeringen mellom de to fergesambandene kommer på plass?

Begrunnelse

Norled vant for snart 2 år siden anbudskonkurransen Lavik-Oppedal og høsten 2013 blant annet sambandet Hareid-Sulesund. Begge har oppstart 1. januar 2015 og for begge er Norled som operatør pålagt å melde inn navngitt fartøysmateriell minst 12 måneder før oppstart. De to sambandene har svært like krav til fartøyer (120 PBE), men det er to fartøyer på Hareid-Sulesund og tre på Lavik-Oppedal. Trafikken er stor begge steder, men likevel størst på Hareid-Sulesund. På dette sambandet er det også lengst overfart selv om frekvensen er lik. I sum gjør dette at belastningen per ferge blir vesentlig større på Hareid-Sulesund enn på Lavik-Oppedal.
I slutten av desember 2013 meldte Norled AS inn fartøyene MF "Tidesund", MF "Stavanger" samt en nybygget batteriferge for Lavik-Oppedal og MF "Tidefjord" og MF "Ullensvang" for sambandet Hareid-Sulesund.
Planen med MF "Ullensvang" har møtt sterk kritikk fra brukerne på sambandet Hareid-Sulesund, men fergen tilfredsstiller kontraktens krav etter at den vil bli ombygget i løpet av 2014. Norled er likevel enig i at i en innbyrdes rangering av de fire fergene (batterifergen holdes utenom) vil MF "Ullensvang" falle dårligst ut.
For å minimere den ulempen MF "Ullensvang" eventuelt kan medføre de reisende ønsker Norled å endre fartøysdisponeringen slik at MF "Tidesund" og MF "Tidefjord" blir værende på Hareid-Sulesund som situasjonen er i dag og at MF "Ullensvang" disponeres til Lavik-Oppedal. Dette ble formidlet til Statens vegvesen, region Vest, i e-post 25. februar, og gjentatt 17. mars uten at endringen ble akseptert. Norled har bedt om en nærmere begrunnelse på hvorfor MF "Ullensvang" ikke kan aksepteres, men har ikke mottatt dette.
Avvisningen baserer seg slik jeg ser det, på formaliteter rundt innmelding av fartøy og ikke på en vurdering av MF "Ullensvangs" egnethet eller på et ønske om best mulig tilbud for alle reisende.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er i utgangspunktet positiv til at Statens Vegvesen og ferjeselskap kan finne enighet og gjøre justeringer om hvilke fartøy som trafikkerer et ferjesamband, så lenge man ivaretar eller forbedrer tilbudet til de reisende på de ulike ferjesamband som eventuelt blir berørt. I dette må man samtidig innfri de anbudskontrakter som ligger til grunn på en slik måte at man ikke risikerer erstatningssøksmål fra tilbydere som deltok i anbudskonkurransen.
Statens vegvesen har i flere tilfeller tidligere godkjent bytte av fartøy som har vært i overensstemmelse med tilbudt materiell og kontrakten. Statens Vegvesen har samtidig måtte sikre at det nye fartøyet oppfyller kravene i kontrakten og beskrivelsen i tilbudet som har ligget til grunn for at rederiet har vunnet kontrakten. Jeg er positiv til at Vegvesenet fortsatt jobber for å finne gode løsninger som gir et best mulig reisetilbud.