Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1170 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden garantere at Sandnes kommune ikke blir slått sammen med Stavanger kommune før innbyggerne har gitt sin tilslutning gjennom en folkeavstemming?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Inndelingslova § 10 om innbyggerhøring heter det at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på forslag til grenseendringer. Det heter videre at slike høringer kan skje ved folkeavstemning, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte. I de fleste kommuner som har hatt spørsmålet om kommunesammenslåing på dagsorden, har det vært gjennomført folkeavsteminger. Noen kommuner, som for eksempel Harstad, Bodø og Inderøy, vurderte at det var andre måter å innhente innbyggernes synspunkter som var mer egnet enn en folkeavstemning. Jeg har gitt tydelig uttrykk for at det fortsatt skal være opp til det enkelte kommunestyre selv å avgjøre hvordan de vil høre sine innbyggere i spørsmålet om endret kommuneinndeling. For de kommunene som ønsker å få et bredere og bedre beslutningsgrunnlag enn hva som er mulig å få i en folkeavstemning, vil mitt departement utarbeide et opplegg for innbyggerundersøkelse. Hvorvidt kommunene vil benytte seg av dette tilbudet, er som sagt opp til kommunestyrene å avgjøre.