Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 29.08.2014
Besvart: 11.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mye utgjør inntektsbortfallet for landets bompengeselskap som følge av at EL-biler ikke betaler bompenger?

Begrunnelse

Det er ønskelig med en mest mulig oppdatert oversikt, samt historisk utvikling.
Det bes og om at det vises inntektsbortfall for hvert enkelt bomprosjekt, samt oversikt over hvor mye som totalt betales i bompenger for hvert enkelt prosjekt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: