Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1175 (2013-2014)
Innlevert: 01.09.2014
Sendt: 01.09.2014
Besvart: 08.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Språkpolitikk er en viktig del av kunnskapspolitikken. Den senere tid har det vært en viss debatt vedrørende endring i organisering av språksamlingene og den digitale ordbokstjenesten ved Universitetet i Oslo.
Uavhengig av fremtidig organisering av språksamlingene og ordbokstjenesten – på hvilken måte ser statsråden og hans departement for seg å bidra til å sikre den nasjonale funksjonen disse innehar?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål nr. 1175 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande.
Universitetet i Oslo (UiO) arbeider med å ferdigstille prosjektet Norsk ordbok 2014 etter avtale med Kulturdepartementet. Utgangspunktet var at prosjektet skulle resultere i trykte bind, men som følge av endret arbeidsplattform ved gjennomføring av siste del av prosjektet, har en del av materialet i tillegg blitt digitalisert. Det er nå et spørsmål hva som skal skje med det digitale materialet når universitetet avslutter prosjektet. Kunnskapsdepartementet har hatt møter med både UiO og Kulturdepartementet. Universitetet har gitt uttrykk for at det vil være med på å diskutere mulige løsninger for videreføring av det digitale materialet med Kulturdepartementet.
UiO har vedtatt å avvikle forvaltning og drift av samlingene knyttet til leksikografi og navnegranskning. I vedtaket heter det blant annet at universitetet vil kontakte aktuelle institusjoner for å informere om dette, og oppfordre til at det blir funnet en hensiktsmessig løsning. Også dette har blitt diskutert i de møter som har vært avholdt, og jeg forutsetter at universitetet og Kulturdepartementet vil fortsette dialogen om dette. Jeg er også kjent med at Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har tatt initiativ til et møte med Kulturdepartementet om Norsk ordbok og språksamlingene ved UiO.
Jeg syns det er viktig at universiteter og høyskoler bruker mulighetene til å utvikle og omstille seg, og gjøre prioriteringer. Jeg er også opptatt av at universitets- og høyskolesektoren samlet sett er med på å ta ansvar for små fagmiljøer. Språkpolitikken er hovedsakelig Kulturdepartementets ansvarsområde, og Kunnskapsdepartementet vil fortsatt ha kontakt med UiO, Kulturdepartementet og ev. andre aktuelle miljøer for å kunne bistå med å avklare de videre rammene for det digitale ordbokmaterialet og språksamlingene.