Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1186 (2013-2014)
Innlevert: 03.09.2014
Sendt: 03.09.2014
Besvart: 11.09.2014 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil Norge protestere overfor Bahrain og kreve Maryam Al-Khawaja løslatt, og vil utenriksministeren ta initiativ til et felles nordisk press mot regimet i Bahrain for å få menneskerettighetsaktivister i landet satt fri?

Begrunnelse

Ved ankomst til Bahrain ble Maryam Al-Khawaja i helgen arrestert av myndighetene i landet. Al-Khawaja har i lang tid vært en kritiker av regimet i Bahrain, og representerer menneskerettighetsorganisasjonen Bahrain Center for Human Rights. Organisasjonen ble tildelt Raftoprisen i 2013, og Maryam Al-Khawaja mottok prisen i Bergen i fjor høst. Hun er både bahrainsk og dansk statsborger, og har drevet sitt opposisjonsarbeid fra København de siste årene. Al-Khawaja dro til Bahrain for å forsøke å få treffe sin far, menneskerettighetsaktivisten Abdulhadi Al-Khawaja, som sultestreiker i fengsel. Maryam Al-Khawaja skal være tiltalt for blant annet fornærmelser mot kongefamilien, og for deltakelse i en kampanje hvor myndighetspersoner i Bahrain anklages for bruk av tortur. Forholdene i fengslene i Bahrain er beryktet, og internasjonalt press for god behandling og snarlig løslatelse av Al-Khawaja vil derfor være av stor betydning.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain er blitt stadig vanskeligere siden begynnelsen av «den arabiske våren» i 2011. Denne utviklingen har dessverre fortsatt helt frem til i dag, og situasjonen er meget bekymringsfull.
Norge har tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Bahrain i FNs menneskerettighetsråd i flere sesjoner, i 2012, 2013 og senest i juni 2014. Vi har konsekvent oppfordret bahrainske myndigheter til å etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Det er myndighetenes ansvar å påse at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.
Arrestasjonen av dansk-bahrainske Maryam al-Khawaja illustrerer hvor vanskelig situasjonen er for menneskerettighetsforsvarere i Bahrain. Al-Khawaja er fungerende leder av Bahrain Center for Human Rights, som ble tildelt Raftoprisen i 2013 for sitt arbeid med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i Bahrain. Maryam al-Khawaja har de siste årene bodd i Danmark, og ble arrestert da hun reiste tilbake til Bahrain for å besøke sin fengslede far, menneskerettighetsaktivisten Abdulhadi al-Khawaja.
Norge har tett kontakt med danske myndigheter om saken siden Maryam al-Khawaja er dansk statsborger. Vår reaksjonsform er derfor nøye avstemt med danske myndigheter som har en naturlig lederrolle i håndteringen av denne saken.
Norge vil på nytt ta opp menneskerettighetssituasjonen i Bahrain under høstsesjonen i FNs menneskerettighetsråd som åpnet denne uken.
Vi vil fortsette arbeidet sammen med andre land for å bidra til at fengslede menneskerettighetsaktivister i Bahrain blir satt fri.