Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1192 (2013-2014)
Innlevert: 05.09.2014
Sendt: 05.09.2014
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 17.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hva vil statsråden foreta seg for at det ryddes opp i de ulovlige oppføringene i DNA-registeret, og kan statsråden forsikre om at det innføres effektive og forsvarlige sletterutiner slik at dette ikke skjer for fremtiden?

Begrunnelse

Viser til Aftenpostens omtale av ulovlig oppføring i DNA-registeret, hvor tusenvis av uskyldige borgere er ulovlig oppført i DNA-registeret.
Tre og et halvt år etter at dette ble avslørt, har ennå ikke Folkehelseinstituttet slettet DNA-profilene til uskyldige, vitner og fornærmede. Etter undertegnedes mening er dette en ytterst uholdbar situasjon da man ikke kan ha tillit til personverngarantien som gis i forkant. Dette undergraver også tilliten til rettssystemet. Jeg forventer at det settes en klar frist i nær fremtid for effektive og forsvarlige sletterutiner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er viktig å understreke at politiets DNA-register ikke inneholder DNA-profiler som etter lovverket skal være slettet. Saken Nybø viser til gjelder opplysninger som Folkehelseinstituttet behandler på vegne av politi- og påtalemyndigheten, og som skal slettes eller arkiveres når det gis beskjed om at DNA-regelverkets slettefrister er inntrådt.
Jeg vil understreke at jeg ser svært alvorlig på saken. Det er i følge Folkehelseinstituttet startet et arbeid med manuell sletting av profilene som er anmodet slettet av politi- og påtalemyndigheten. Imidlertid er dette svært tidkrevende. I løpet av 2014 skal Folkehelseinstituttet ha på plass en midlertidig teknisk løsning for å slette profilene det gjelder. Jeg har fått opplyst at det ikke vil ta mer enn et par dager for Folkehelseinstituttet å utføre slettingen av disse profilene, etter den midlertidige tekniske løsningen er på plass.
Jeg er gjort kjent med at politi- og påtalemyndigheten vil arbeide for å få på plass en permanent løsning for sletting. Løsningen skal sørge for at profiler som slettes i DNA-registeret ved Kripos medfører automatisk varsling om sletting ved Folkehelseinstituttet, slik at liknende ikke skjer for fremtiden. Justis- og beredskapsministeren og jeg vil med det første avholde et felles møte med Folkehelseinstituttet og Politidirektoratet der en permanent løsning er tema.