Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1200 (2013-2014)
Innlevert: 09.09.2014
Sendt: 09.09.2014
Besvart: 15.09.2014 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Fartsområdeutvalget har nå levert sin rapport. Denne vil i følge statsråden være et viktig grunnlagsdokument for regjeringens maritime strategi. Den maritime næringen er avhengig av forutsigbare rammevilkår. Et bredest mulig flertall på Stortinget bak den maritime politikken vil kunne sikre dette.
Vil statsråden for å sikre næringen forutsigbarhet sørge for at den maritime strategien kan behandles på Stortinget i form av en stortingsmelding?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringens ambisjoner for maritim næring er godt forankret og synlig i regjeringens politiske plattform. Dersom Norge fortsatt skal være en verdensledende maritim nasjon må næringens verdiskapingspotensial videreutvikles og gis den politiske oppmerksomhet som kreves for å legge til rette for økt verdiskaping. Sundvollen-plattformen gir et godt grunnlag for å utvikle en helhetlig maritim politikk. Regjeringen ønsker i første omgang å presentere den maritime politikken i form av en maritim strategi våren 2015. Fartsområdeutvalgets rapport vil være en sentral del av dette arbeidet. Stortinget vil bli involvert i forbindelse med de ordinære budsjettene og ved en lovfesting av nettolønnsordningen.