Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 19.09.2014
Besvart: 25.09.2014 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor store kostnader til meglere og andre tilretteleggere følger med en børsnotering av og emisjon i Entra?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er en rekke forhold som påvirker de samlede kostnadene ved en børsnotering av Entra. Den viktigste faktoren som vil bestemme størrelsen, er volumet i den eventuelle transaksjonen. Dette er ikke besluttet ennå. Det foreligger således ikke et endelig anslag for de samlede kostnadene.
Jeg kan imidlertid opplyse at det er inngått avtaler om godtgjøring til tilretteleggerne og meglerhus som er fremkommet etter en bred anbudsprosess. Godtgjøringen til disse er avtalt til 0,95 prosent av transaksjonsverdien og med et tillegg på inntil 0,35 prosent avhengig av kvaliteten i gjennomføringen. Det siste bestemmes diskresjonært av Entra og staten. Nærmere detaljer om honorarene til tilretteleggerne vil fremgå av prospektet dersom det gjennomføres en transaksjon. I tillegg til disse utleggene kommer kostnader til statens transaksjonsuavhengige rådgiver og til juridisk assistanse.
Det er inngått en avtale mellom Entra Holding AS og Nærings- og fiskeridepartementet om fordeling av kostnader. Det endelige forholdet mellom utstedelse av nye aksjer (emisjonen) og statens nedsalg vil være den viktigste parameteren for å bestemme kostnadsdelingen.
I samsvar med vanlig prosedyre vil Stortinget bli informert om de samlede kostnadene for staten når en børsnotering eventuelt er gjennomført.