Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1250 (2013-2014)
Innlevert: 22.09.2014
Sendt: 22.09.2014
Besvart: 25.09.2014 av finansminister Siv Jensen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I 2010 kom Finanstilsynet med retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for bankenes boliglån. I 2011 ble reglene strammet inn, og bankene ble pålagt at boligkjøperne i normale tilfeller måtte stille med minst 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. I februar i år sendte finansministeren et brev til Finanstilsynet der hun ba bankene være fleksible når det gjelder egenkapitalkravet, dersom kunden tjener godt og har stabil økonomi.
Hvilke konsekvenser har brevet fått for bankenes utlånspraksis?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Norges Banks seneste utlånsundersøkelse tyder på at etterspørselen etter boliglån har økt i de to første kvartalene i år, og at bankene har lempet noe på sin utlånspraksis. Dette bildet understøttes av bankenes interne rapportering og av erfaringene fra tilsynsvirksomhet, ifølge opplysninger fra Finanstilsynet. Endringene kan skyldes flere forhold herunder også at bankene selv etter hvert har bygget opp mer egenkapital i forhold til de kravene som er fastlagt fra myndighetenes side.
I media har representanter for flere banker uttrykt at bankenes utlånspraksis er endret etter mitt brev til Finanstilsynet. Finanstilsynet gjennomfører hver høst en boliglånsundersøkelse. Når årets boliglåns-undersøkelse legges frem senere i høst, vil vi få ytterligere grunnlag utover det medieoppslag gir for å vurdere utviklingen i boliglånsmarkedet og bankenes utlånspraksis det siste året.