Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1256 (2013-2014)
Innlevert: 24.09.2014
Sendt: 24.09.2014
Besvart: 02.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Justisministeren har tidlegare varsla at han har sett i gang eit arbeid med ei stortingsmelding om situasjonen i kriminalomsorga. Det er gjeve signal om at meldinga vil bli fremja for Stortinget hausten 2014. Den varsla meldinga skal peike på korleis ein kan auke fengselskapasiteten.
Kan ministeren gjera greie for korleis soningskøane har utvikla seg i 2014?