Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2013-2014)
Innlevert: 25.09.2014
Sendt: 26.09.2014
Besvart: 03.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Når er utvidelsen av skoleringspakken til de kommunale kriseteamene ferdig?

Begrunnelse

Tiltak 23 i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er «Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmed-krigere)»
Skoleringspakke for kommunale psykososiale kriseteam, «Når krisen rammer» skal utvides med en modul om voldelig ekstremisme. Det er viktig for kommunene at denne kommer så raskt som mulig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme er viktig. Det er nødvendig at tiltak i handlingsplanen gjennomføres raskest mulig. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å prioritere å gjennomføre helsemyndighetenes tiltak i planen. I dette arbeidet er det en utfordring at kompetansen må bygges, også i de nasjonale kompetansemiljøene, samtidig som tjenestene må skoleres i tematikken. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har fått viktige oppgaver når det gjelder å bygge opp kompetanse i helsetjenestene om radikalisering og voldelig ekstremisme. Kompetansemiljøene må settes i stand til å utføre oppgavene. Dette arbeidet pågår denne høsten. Helsedirektoratet har gitt RVTS Øst i oppdrag å utvikle modulen om voldelig ekstremisme i skoleringspakken ”Når krisen rammer”. Direktoratet opplyser at senteret skal fremlegge milepælsplan for arbeidet 22. oktober, og at det tas sikte på at modulen er klar for pilotering innen utgangen av februar 2015. Det er viktig at kommunene får kompetanse og verktøy for arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme og det er nødvendig at det kommer raskt. Målet er at den nye modulen får en kvalitet og form som er optimal for kommunenes videre arbeid.