Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1260 (2013-2014)
Innlevert: 26.09.2014
Sendt: 29.09.2014
Besvart: 03.10.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Var statsråden kjent med Mitsubishis planer om å kjøpe Cermaq da forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen ble sendt på høring med en svært knapp høringsfrist?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Jeg var ikke kjent med Mitsubishis planer om å kjøpe statens eierandeler i oppdrettsselskapet Cermaq, da forslaget om å oppheve forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret ble sendt på høring 3. september i år.
Næringsministeren og jeg er opptatt av å skille mellom våre ansvarsområder som henholdsvis ansvarlig for statens eierskap og regulator for havbruksnæringen. Dette skillet gis stor oppmerksomhet også innad i departementets organisasjon og saksbehandling, nettopp for å unngå at det skal kunne oppstå tvil om motivene for ulike beslutninger.
Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at den omtalte forskriften ikke oppstiller krav om nasjonalitet for eierskap i norsk lakseoppdrettsnæring. Forskriftens krav til bearbeidingsgrad, FoU og tilbud av lærling- og traineeplasser, samt spredning av aktivitet i hver region et foretak har virksomhet, inntrer for ethvert selskap, uavhengig av nasjonalitet for eieren.
Forslaget om å oppheve forskriften er et ledd i regjeringens forenklingspolitikk, og et ønske om å forbedre oppdrettsnæringens rammebetingelser. Forslaget er også en naturlig videreføring av oppmykningen av eierskapsreglene som fant sted under den forrige regjeringen. I 2013 besluttet den daværende fiskeri- og kystministeren at eierkontrollforskriften, som satte et øvre tak på 25 % eierskap i lakseoppdrettsnæringen, skulle oppheves og erstattes av den gjeldende forskriften, for øvrig også etter en seks ukers høring.
Etter mitt skjønn er lønnsomme bedrifter det beste virkemidlet for distriktspolitisk effekt og for verdiskaping langs kysten. Derfor bør det enkelte selskap ha frihet til selv å bestemme hvordan aktiviteten skal innrettes og organiseres.