Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1262 (2013-2014)
Innlevert: 29.09.2014
Sendt: 29.09.2014
Besvart: 03.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere barnefamilier med langvarig opphold har blitt sendt ut på tross av og før de varslede endringene for lengeværende barnefamilier er gjennomført. De siste ukene ser det ut til at det er gjennomført planmessig utsendelse av nettopp slike familier.
Kan justisministeren tallfeste hvor mange barnefamilier med opphold i Norge på mer enn tre år og endelig avslag, som har blitt sendt ut av landet siden 28. februar, og til hvilke land er de returnert?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ifølge Politidirektoratet har politiet i perioden 01.03.14 til 31.08.14 uttransportert til sammen 16 barnefamilier uten lovlig opphold i Norge, og som har oppholdt seg her i mer enn tre år. Disse er sendt til Afghanistan, Filippinene, Iran, Jemen, Jordan, Kirgisistan, Kosovo, Pakistan og Usbekistan.