Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:21 (2014-2015)
Innlevert: 06.10.2014
Sendt: 06.10.2014
Besvart: 13.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hva er årsaken til at saken om Langsund-forbindelsen har ligget i Samferdselsdepartementet så lenge, og vil statsråden nå snarlig legge fram sak for Stortinget om Langsund-forbindelsen slik at arbeidet kan starte opp?

Begrunnelse

For å kunne starte arbeidet med Langsund-forbindelsen i Karlsøy kommune må Stortinget behandle en proposisjon om bompengefinansiering. Regjeringa har enda ikke lagt fram en sak for Stortinget, til tross for at arbeidet i Troms Fylkeskommune for lengst er sluttført og oppstart på prosjektet kunne skjedd allerede i sommer.
Den 02.06.2014 skrev statsråden i sitt svar på mitt skriftlige spørsmål datert 20.05.2014 at de nødvendige vedtak ble gjort i Troms fylkesting i mars 2014, og statsråden avsluttet svaret slik: «Arbeidet med å forberede saken for Stortinget basert på dette vedtaket og de nye forutsetningene knyttet til omorganisering av bompengesektoren i Prop. 97 S (2013-2014) er nå i sluttfasen.»
Arbeidet har altså – i følge statsråden selv – vært i sluttfasen i snart et halvt år.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Saken om utbygging og finansiering av Langsund-forbindelsen ligger til behandling i Samferdselsdepartementet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget så snart saken er ferdig behandlet i departementet.