Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:23 (2014-2015)
Innlevert: 06.10.2014
Sendt: 07.10.2014
Besvart: 13.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Svenske jernbanemyndigheter planlegger å droppe Kongsvinger som stoppested mellom Oslo og Stockholm. I media kan vi lese at politiet ofte gjennomfører kontroller på toget mellom Charlottenberg og Kongsvinger for å avdekke ulovlig innvandring, og det har vært effektivt. I Kongsvinger har Tollvesenet gode fasiliteter for kontroller og bra muligheter for å avdekke ulovlig innførsel, men denne muligheten vil bli borte hvis toget ikke lengere stopper på nevnte stasjon.
Hva er justisministerens vurdering av dette?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Både politiet og Tollvesenet har ulike måter og metoder for å kunne gjennomføre sin kontrollvirksomhet. Dersom toget mellom Oslo og Stockholm ikke lenger vil stoppe i Kongsvinger må etatene nødvendigvis vurdere hvordan de kan gjennomføre nødvendige kontroller av reisende på annen måte og eventuelt andre steder. Jeg har full tillit til at etatene vil tilpasse seg til et endret stoppemønster for toget.
Det er ikke noe i den beskrevne situasjonen i dag som gjør at jeg som justis- og beredskapsminister ser behovet for å påvirke svenske jernbanemyndigheters vurdering slik denne er referert i spørsmålet.