Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til næringsministeren

Dokument nr. 15:37 (2014-2015)
Innlevert: 08.10.2014
Sendt: 09.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av næringsminister Monica Mæland

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): H/FrP regjeringen lovet å videreføre samarbeidsavtalen med aktører innen helse og velferd. (Frivillighet Norge, VIRKE, Idéelt nettverk og KS bedrift).
Vil statsråden sikre at samarbeidsavtalen med de idélle følges på en god måte av regjeringen?

Begrunnelse

I forrige periode var både Frp og H positive til å få til en samarbeidsavtale med ideell sektor. FrP fremmet til og med et Dok. 8. forslag om en samarbeidsplattform, og den rød/grønne regjeringen satte etterhvert ned et samarbeidsforum, og lagde en samarbeidsavtale med ideelle aktører på helse og velferdsfeltet. I henhold til avtalen skulle det være møter hver 6. måned.
Nå sliter de idéelle aktørene med å få den nye regjeringen i tale. Dialogmøtene som skal være hver 6. måned i henhold til avtalen, er ikke avholdt under H/FrP regjeringen. KrF mener det er viktig at regjeringen er i aktiv dialog med ideell sektor, for å sikre at disse aktørene kan være en viktig del av velferdssamfunnet i fremtiden.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg er helt enig med KrF om viktigheten av aktiv dialog med ideell sektor, og kan bekrefte at regjeringen vil følge opp samarbeidsavtalen med de ideelle. Regjeringen mener at mange av de ideelle tjenesteleverandørene innenfor helse- og sosialsektoren har høy kompetanse, gode fagmiljøer og andre positive særtrekk som gjør dem til viktige samarbeidspartnere for det offentlige. Vi ønsker derfor å videreutvikle samhandlingen med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester, bl.a. gjennom å styrke den eksisterende samarbeidsavtalen med Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt nettverk og KS Bedrift. Vi jobber nå med å finne gode tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser, og vil i den forbindelse gjennomføre et møte med de ideelle i løpet av november for å få innspill til aktuelle tiltak.