Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:68 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 16.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Alle vet at norske nettnavn ender på .no. Men Norge eier også to andre nettnavn som ennå ikke er brukt: .bv og .sj. Nå ønsker Norid, som administrerer .no, å leie ut .bv til Nederland. Teknologirådet, Forbrukerrådet og Datatilsynet skriver i et brev til SD at de mener nettnavnene heller kan brukes til å lage soner på internett der personvern og datasikkerhet står i fokus.
Vil statsråden følge opp dette, og utrede ulik bruk av nettnavnene før et eventuelt utleie til andre land er aktuelt?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Innledningsvis vil jeg understreke at Samferdselsdepartementet er meget opptatt av personvern og personvernfremmende tjenester på Internett.
Ekommyndigheten, representert ved Post- og teletilsynet har vært i dialog med Teknologirådet og forslagsstiller på høringsmøte i regi av Teknologirådet den 10. september 2014. Tema for møtet var en høring om nasjonale toppdomener og personvern. Her kom ulike synspunkter på bruk av nasjonale toppdomener frem, herunder forslag om å ta i bruk toppdomenene .sj og/eller .bv for å etablere soner på Internett med egne krav, regler og vilkår for lagring av data.
Det er viktig å understreke at domenenavnsystemet er en distribuert database som er hierarkisk bygget opp, og som i praksis sørger for å foreta en oversettelse av domenenavn til internettadresser (IP-adresser). En sammenligning som kan gjøres er at domenenavnsystemet er Internett sin telefonkatalog. Domenenavnsystemet er ikke designet for eller egnet til å brukes til å etablere det som etterspørres, nemlig sikre personvernsoner på Internett. Dette ble fremhevet av Post- og teletilsynet på ovennevnte møte. Kravene til personvern og sikkerhet på Internett bør primært realiseres ved bruk av sikre tjenester, sikre tjenesteprotokoller og elektroniske sertifikater.
For øvrig vil jeg understreke at et av hovedmålene for ekommyndighetens forvaltning på domeneområdet er å sikre stabilitet og fortsatt vekst for det nasjonale landkodetoppdomenet .no. Det er svært viktig å understøtte tilliten til .no, ett av verdens sikreste toppdomener. Det ville således uansett ikke være ønskelig at det etableres andre norske toppdomener der eksempelvis norske næringsdrivende må beskyttelsesregistrere egne domenenavn.
Jeg vil også understreke at å dele opp deler av Internett i soner ikke er i tråd med norsk politikk og målsetningen om å sikre et åpent, fritt og ufragmentert Internett. Dette er det også bred internasjonal enighet om.
Departementet og Post- og teletilsynet mener vi har nok kunnskap om domenenavnsystemets funksjonalitet, bruksformål og egnethet og at det derfor ikke er nødvendig med en ytterligere utredning av bruk av nasjonale landkodetoppdomener til å etablere egne soner på Internett.