Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:75 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Vil statsråden godkjenne LetterOnes oppkjøp av RWE DEA?

Begrunnelse

Den 22. august meldt nyhetsbyrået AFP at tyske myndigheter har gitt sin godkjenning av den russiske oligarken Mikhail Friedmans oppkjøp av RWE DEA gjennom det Luxembourg-baserte selskapet LetterOne. Før handelen kan avsluttes må myndighetene i alle land hvor RWE DEA har lisenser, deriblant Norge godkjenne overtakelsen i følge AFP.
RWE DEA har betydelig aktivitet på norsk sokkel og har bl.a. 30 % andel i lisens 609 hvor det store Alta-funnet ble gjort nylig. Sett i lys av krisen i Ukraina og sanksjoner mot russiske økonomiske interesser som følge av det er det grunn til bekymring med tanke på russisk eierskap i norsk oljevirksomhet. I et tenkt scenario hvor også Friedman omfattes av sanksjoner kan vi oppleve at en strategisk viktig utvikling av funn i lisens 609 blir hemmet som følge av det.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Den 13. mai 2014 mottok Olje- og energidepartementet en søknad om samtykke i medhold av petroleumsloven til en indirekte overdragelse i RWE Dea Norge AS, som er rettighetshaver på norsk sokkel. Overdragelsen innebærer at samtlige aksjer i RWE Dea AG, som via et heleid datterselskap eier RWE Dea Norge AS, kjøpes av LetterOne Group, et Luxembourg-basert selskap. Selskapet kontrolleres ikke av noen enkeltperson. Michael Friedman er en av eierne. Departementet samtykket i den indirekte overdragelsen ved brev 27. juni 2014.