Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:76 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 24.10.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I Stortinget 15. oktober begrunnet statsråden regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven med at det står 30 000 tomme gårdsbruk rundt omkring i Norge.
Kan jeg be om en oversikt over hvor mange av disse som omfattes av konsesjonsloven, hvor de ligger i landet og hvor mange av disse som har bygninger av en slik kvalitet at de er egnet til å bo i?