Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:80 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av utenriksminister Børge Brende

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Tore Nærland, en svaksynt og fredsforkjemper, har i flere 10-år brukt sykkelen som talestol for sitt budskap. I vår arrangerte hans ideelle prosjekt Bike for Peace i samarbeid med organisasjonen Mayors for Peace en tur jorden rundt på 72 dager. Målsettingen med kampanjen var å få flere folk ut på sykkel og en verden uten atomvåpen innen 2020.
Hvordan kan det ha seg at et norsk grasrotengasjement i tråd med Stortingets vilje om nedrustning ikke kommer opp og får den støtte og anerkjennelse som det fortjener?

Begrunnelse

Bike for Peace startet i Manchester og videre til London -Coventy - London - Calais- Paris - Malakoff - Nice - Roma - Beijing - Chengde - Hiroshima - Tokyo - Kansas City - Washington DC - New York - Drøbak - Oslo - Skien.
Høydepunktet på rittet var møtet med pave Francis i Roma og Ban Ki Moon i
New York. Deltakerne på rittet fra Norge var bl.a. sykkelverdensmester Anita Valen og ordførere fra 6 kommuner.
De hadde om lag 200 møter på denne turen med skoler, ordførere, lokale politikere, fredsorganisasjoner, sykkelorganisasjoner, rikspolitikere, medlemmer i parlamenter og ikke minst pressen; radio, tv og aviser, NRK London inklusive. Kontaktflaten også ble med andre ord betydelig og informasjonen nådde et betydelig antall.
Det er stor enighet i Norge om at nedrustning er et viktig arbeid, spesielt hva gjelder atombomber. Forrige regjerings innsats med bl.a. konferansen om de humanitære konsekvenser, stadfestet av sittende utenriksminister og et bredt Storting for øvrig i juni i år beviser dette. Utenriksdepartementet har en betydelig post til støtte for denne type aktiviteter, men Bike for Peace sin søknad om et lite bidrag er avvist.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Bike for Peace har i 2014 fått tilskudd fra Utenriksdepartementet på NOK 70.000 til produksjon av informasjonsmateriell basert på turen Bike around the world under tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred». Informasjonsmateriellet skal deles ut gratis til skoler, bibliotek og andre steder der det holdes foredrag om turen. Bakgrunnen for tildelingen er at departementet anser grasrotengasjement om nedrustning som viktig og støtteverdig.
Departementet har i denne saken gått langt i å legge til rette for at prosjektet kunne få den støtten det fortjener. Tore Nærland søkte opprinnelig om støtte under tilskuddsordningen «Utvikling og nedrustning». Denne tilskuddsordningen stiller imidlertid krav om at all støtte skal kunne klassifiseres som ODA-godkjent bistand etter retningslinjene gitt av OECDs Development Assistance Committee (DAC). Prosjektet det ble søkt om støtte til kunne ikke klassifiseres i henhold til dette. Det var derfor ikke mulig å gi støtte under denne ordningen.
Utenriksdepartementet besluttet da på eget initiativ å behandle søknaden under tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» for å øke muligheten for støtte. Under denne ordningen har departementet funnet grunnlag for å støtte deler av prosjektet, basert på kriteriene for tilskuddsordningen. Deler av tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» kan brukes til prosjekter som ikke kan klassifiseres som ODA-godkjent.
Bike for Peace har klaget på avslaget om støtte under tilskuddsordningen «Utvikling og nedrustning». Denne klagen vil bli behandlet av Kongen i Statsråd på vanlig måte.