Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:100 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Det meldes om bekymring for at medisinsk avdeling på Rjukan Sykehus kan bli lagt ned før planlagt fordi sykehuset pålegges å økt ansvar for dialysepasienter som ikke kan behandles ved Sykehuset Telemark i Skien. Pålegget om økt dialyseaktivitet følges ikke av ressurser, og må dermed tas fra den øvrige virksomhten sånn at akuttberedskapen ved Rjukan Sykehus kan bli lagt ned nærmest over natten.
Vil statsråden gripe inn for å gi befolkningen trygghet?

Begrunnelse

Sykehuset Telemark sender pasienter for dialysebehandling til Rjukan Sykehus samtidig som det nedbemannes på Rjukan. Grunnet overføringen av pasienter pålegges å doble antall dager med behandling fra 3 til 6 per uke. Rjukan Sykehus vil ha vansker med å bemanne medisinsk avdeling hvis dialysebehandlingen skal utvides på denne måten fordi det legges beslag på de øvrige ressursene i sykehuset.
Denne endringen ble meldt til Rjukan sykehus på svært kort varsel. Sykehuset melder at det er vanskelig å få nye oppgaver samtidig som medisinsk avdeling skal driftes og akuttberedskap skal ivaretas.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykehuset Telemark øker antall dialyseplasser ved Rjukan sykehus for å bedre ivareta de kronisk nyresyke i Telemark. Økningen skjer i tråd med utviklingsplanen. Sykehuset Telemark opplyser at dette fordrer samspill om ny turnus, men at det forøvrig ikke vil innebære endringer for den øvrige driften.
Sykehuset Telemark opplyser imidlertid at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20.6.2015 etter hvert som noen ansatte vil søke seg nye jobber. De opplyser videre at Notodden sykehus er rustet opp fra 1.10.2014 både når det gjelder akuttberedskap og senger og vil kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer i perioden fram mot sommeren 2015. Samtidig er ambulanseberedskapen styrket i Tinn kommune.
Jeg ser det som positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk- og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset gjør at det kan bli nødvendig å gradvis i større grad benytte Notodden sykehus fram mot 20.6.2015.
Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har et ansvar for å sørge for at det til enhver tid tilbudte tilbudet ved Rjukan sykehus er trygt og forsvarlig, samt at oppgavene som er avtalt med kommunen ivaretas fram til kommunen er i stand til å overta disse.