Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:116 (2014-2015)
Innlevert: 23.10.2014
Sendt: 24.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen har varslet endringer i barnetillegget i uføretrygden. I spørretimen 22. oktober 2014 brukte Statsministeren et eksempel for å vise utslaget av dagens ordning for barnetillegg.
Hvor mange enslige personer med 4 barn, som jobber 40 % og er 60 % uføre finnes det i Norge i dag?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: