Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:127 (2014-2015)
Innlevert: 27.10.2014
Sendt: 27.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helse- og omsorgsminister Høie godkjente Utviklingsplanen 2014-2016 STHF under forutsetning av at medisinsk akuttberedskap skal driftest fram til 20. juni 2015, og at det skal leveres en forbedret plan for akuttberedskap for Øvre Telemark, i god tid før planen kan iverksettes. Tilbudet ved Rjukan sykehus svekkes nå på en rekke områder, slik at tilbudet blir dårligere enn det som er foreslått i utviklingsplanen.
Er det som skjer på Rjukan sykehus nå i tråd med helse- og omsorgsministerens beslutning?

Begrunnelse

Viser til statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 1010 (2013-2014) fra 23. juni 2014 der statsråden bekrefter kravet i foretaksmøtet om at planer for prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god før avvikling av akuttfunksjonen på Rjukan.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg antar at dette gjelder samme sak som representanten Lysbakken viser til i sitt spørsmål nr. 100. Jeg gjentar derfor mitt svar på dette spørsmålet:
Sykehuset Telemark øker antall dialyseplasser ved Rjukan sykehus for å bedre ivareta de kronisk nyresyke i Telemark. Økningen skjer i tråd med utviklingsplanen. Sykehuset Telemark opplyser at dette fordrer samspill om ny turnus, men at det forøvrig ikke vil innebære endringer for den øvrige driften. Sykehuset Telemark opplyser imidlertid at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20.6.2015 etter hvert som noen ansatte vil søke seg nye jobber. De opplyser videre at Notodden sykehus er rustet opp fra 1.10.2014 både når det gjelder akuttberedskap og senger og vil kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer i perioden fram mot sommeren 2015. Samtidig er ambulanseberedskapen styrket i Tinn kommune.
Jeg ser det som positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk- og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset gjør at det kan bli nødvendig å gradvis i større grad benytte Notodden sykehus fram mot 20.6.2015.
Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har et ansvar for å sørge for at det til enhver tid tilbudte tilbudet ved Rjukan sykehus er trygt og forsvarlig, samt at oppgavene som er avtalt med kommunen ivaretas fram til kommunen er i stand til å overta disse.