Skriftlig spørsmål fra Gunn Elin Flakne (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:133 (2014-2015)
Innlevert: 28.10.2014
Sendt: 28.10.2014
Besvart: 04.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Gunn Elin Flakne (A)

Spørsmål

Gunn Elin Flakne (A): Kan man søke på lærerstudiet med karakteren 3 i matematikk fra videregående, og komme inn på studiet, forutsatt at man gjennomfører og består det påkrevde forkurset?

Begrunnelse

I dag er det ikke mulig å søke eller komme inn på lærerutdanningen med karakteren 2 i matematikk fra videregående, fordi karakterkravet er satt til 3. Dermed må man forbedre karakteren i videregående skole for å bli vurdert som søker. Når nå kunnskapsministeren hevder at karakterkravet skal settes til 4 etter gjeldende regelverk, må det bety at en som har karakteren 3 ikke lenger kan søke lærerutdanningen uten å forbedre karakteren fra videregående.
Skriftlig svar til representanten Giske kan i imidlertid tolkes motsatt. Dermed skaper kunnskapsministeren nå full forvirring om saken. Spørsmålet som må avklares er: kan en person med karakteren 3 i matematikk fra videregående fortsatt søke og komme inn på lærerutdanningen uten å forbedre denne karakteren fra videregående, forutsatt at man fullfører og består pålagt forkurs?
Dette er et enkelt og viktig spørsmål, som kunnskapsministeren bør kunne svare ja eller nei på. Et slikt klart svar er ikke bare viktig for Stortinget, men enda viktigere for å klargjøre saken for potensielle søkere til lærerutdanningen.
Jeg understreker at spørsmålet ikke gjelder programfag i matematikk, men det obligatoriske matematikkfaget.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse der stortingsrepresentant Gunn Elin Flakne med grunnlag i mitt svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Trond Giske, stiller et tilleggsspørsmål knyttet til karakterkrav i matematikk ved opptak til lærerutdanning.
I høringsbrev knyttet til nødvendig endring av forskrift om opptak til høyere utdanning, er det gjort rede for at det skal tilbys et forkurs for søkere som ikke har oppnådd karakteren 4 i matematikk fra videregående opplæring.
Alle som fra og med opptak til studieåret 2016-2017 søker seg til grunnskolelærer- og/eller 5-årig lektorutdanning vil bli vurdert for opptak. Søkere som oppfyller krav om 35 skolepoeng og har karakteren 3 i norsk, men som ikke har et gjennomsnitt på 4,0 i matematikk på søknadstidspunktet, vil bli vurdert for opptak men vil ikke være formelt kvalifisert. Slike søkere vil få tilbud om et forkurs i matematikk med sikte på å oppnå tilstrekkelige kunnskaper tilsvarende karakteren 4.
Forslaget. innebærer at de som for øvrig fyller opptakskravene og gjennomfører og består forkurset i matematikk, vil være kvalifisert for opptak til lærerutdanningene fra og med høsten 2016. Det gjenstår imidlertid å se hva høringsinstansene sier om forslaget.