Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:136 (2014-2015)
Innlevert: 28.10.2014
Sendt: 28.10.2014
Besvart: 03.11.2014 av statsminister Erna Solberg

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Avisa Nordland har den 26.10 d.å. et oppslag med elever ved Jektvik skole i Nordland som ikke har fått svar på sin henvendelse til Statsministerens kontor om skolefruktordningen. Avisen har gått gjennom postlisten til Statsministerens kontor og registrerer ytterligere 34 henvendelser om skolefruktordingen som regjeringen har avviklet. Ingen av henvendelsene er besvart av statsministeren.
Mener statsministeren at elever eller andre som henvender seg om skolefruktordningen ikke er berettiget et svar?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Statsministerens kontor mottar til enhver tid svært mange henvendelser fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Mange av henvendelsene kommer fra barn og unge. Henvendelsene gir meg og mitt kontor mye verdifull informasjon og er med på å belyse de sakene vi behandler. Alle skriftlige henvendelser blir derfor lest Det er imidlertid ikke kapasitet til å svare skriftlig til alle som henvendelser seg. Derfor gjøres det en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det skal sendes et skriftlig svar. Henvendelser fra barn og unge prioriteres når det tas stilling til om det skal svares skriftlig.
Det er riktig som det er opplyst i spørsmålet at Statsministerens kontor per 29. oktober har mottatt 34 henvendelser om skolefrukt, Det er imidlertid ikke korrekt at ingen av henvendelsene er besvart. Om lag en tredel av disse henvendelsene er enten besvart, eller det er tatt stilling til at henvendelsen skal besvares. Henvendelsen fra Jektvik skole er blant de sistnevnte.