Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:146 (2014-2015)
Innlevert: 30.10.2014
Sendt: 31.10.2014
Besvart: 06.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): I mai sa statsråden til NTB: «Vi har gitt støtte til EUs ambisiøse mål. Da vil det ikke være passende å være mindre ambisiøse enn EU. Det har statsministeren også signalisert i sine samtaler med EUs ledere.» I forrige uke ble EUs stats- og regjeringsledere enige om 40 % reduksjon sammenlignet med nivået i 1990. Siden da har statsråden vært uklar på om Norge bør fastsette minst de samme målene.
Står statsråden fortsatt ved at Norge ikke bør være mindre ambisiøse enn EU?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser tydelig hvor mye det haster å få fortgang i utslippsreduksjonene. Norge er et rikt land og har et ansvar for å gå foran.
Vi arbeider nå med å fastsette en indikativ utslippsforpliktelse for Norge fram mot 2030, for innsending til FNs klimakonvensjon innen første kvartal 2015. I dette arbeidet vil vi legge kunnskapsgrunnlaget fra FNs klimapanel til grunn. Vår hovedtilnærming vil være å utforme forpliktelsen som et utslippsbudsjett. Det vil gi det beste svaret på klimaproblemet og legger godt til rette for felles gjennomføring med andre land, ved bruk av karbonmarkeder. Nivået på den nye klimaforpliktelsen vil blant annet være avhengig av tilgang på fleksible mekanismer.
For å holde togradersmålet bør alle land med i den nye avtalen, og særlig de store utslippslandene må redusere eller begrense utslippene betydelig. EUs beslutning og ambisjonsnivå er gledelig, og et viktig signal. EUs klima- og energipakke for 2030 vil være viktig for utformingen av vår indikative forpliktelse. Samtidig er det forskjeller mellom Norge og EU som gjør at vårt utslippsmål vil kunne bli annerledes selv med samme ambisjonsnivå.
Stortinget vil orienteres på egnet måte underveis i prosessen med å utforme Norges indikative utslippsforpliktelse.