Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:157 (2014-2015)
Innlevert: 03.11.2014
Sendt: 04.11.2014
Besvart: 06.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En del av de syriske overføringsflyktningene som Norge skal ta imot i 2014 er tatt ut fra Tyrkia. Jeg har fått fortalt at ca. 300 syriske flyktninger i Tyrkia som er tatt ut på den norske kvoten har fått beskjed om at de skulle få komme til Norge 1. oktober, men har ennå ikke fått komme til Norge. Flere har ikke et sted å bo, og får verken svar fra UNHCR eller den norske ambassaden.
Kan justisministeren redegjøre for hva som har skjedd og sikre at overføringsflyktningene raskt får komme til Norge?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Av de 1 000 syriske overføringsflyktningene Norge tar i mot i år er 374 fra Tyrkia. Om lag 100 av disse har kommet til Norge allerede, mens de resterende fortsatt befinner seg i Tyrkia. Det var meningen at disse flyktningene skulle komme til Norge i løpet av september, oktober og november. Det har oppstått utfordringer knyttet til at om lag 200 av flyktningene ikke har fått utreisetillatelse av tyrkiske myndigheter, noe som igjen gir forsinkelser med flyktningenes ankomst til Norge.
Enkelt sagt har tyrkiske myndigheter satt som vilkår at flyktningene skal ha gyldig syrisk pass og at de skal være registrert av tyrkiske myndigheter. Om lag halvparten av syrerne som skal til Norge mangler gyldige syriske pass, og mange er ikke registrert. Utlendingsdirektoratet og ambassaden i Ankara har fulgt opp saken på best mulig måte. Ambassaden har deltatt i møter med UNHCR, andre gjenbosettingsland, tyrkisk UD og Tyrkias nye utlendingsdirektorat, General Directorate for Managed Migration (GDMM).
Regjeringen har lagt opp til flere diplomatiske fremstøt overfor tyrkiske myndigheter for å forsøke å finne en løsning, med bilaterale møter på både ambassadør-, statssekretær- og ministernivå og samarbeid med UNHCR.
Den norske ambassaden i Ankara fikk 4. november en tilbakemelding fra GDMM om at det nå ikke lenger skal være problemer knyttet til utreisetillatelser for de syriske kvoteflyktningene fordi en ny forskrift skal ha klargjort et tidligere utestående spørsmål. Utlendingsdirektoratet og ambassaden i Ankara vil følge opp det praktiske overfor tyrkiske utlendingsmyndigheter, i samarbeid med UNHCR.
Jeg håper vi i samarbeid med tyrkiske myndigheter raskt vil finne en løsning, slik at flyktningene kan komme til Norge snarest mulig.