Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:159 (2014-2015)
Innlevert: 03.11.2014
Sendt: 04.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Mener statsråden at mestring av sykdom er viktig for egen helse, og hva vil statsråden gjøre for å få treningsbassenget ved Radiumhospitalet i drift igjen?

Begrunnelse

Ved Radiumhospitalet, som er Norges spesialsykehus for kreft, ligger et flott tilhørende treningsbasseng. Bassenget har hatt 700 brukere i uken. Nå har dette inspirerende varmtvannsbassenget ligget ubrukt siden det i mai 2013 ble påvist Legionella. Ifølge intervju med ministeren i Revmatikerforbundets magasin nr. 1 i 2014 er ministeren opptatt av mestring som en viktig definisjon på helse. Det gjelder å takle livet på best mulig måte, enten man er frisk eller man er syk. Og noen turer i et varmtvannsbasseng kan være hele forskjellen. Ildsjeler i venneforeningen til Radiumhospitalet, med ekspertkompetanse innen rørsystemer og tilgang på fagfolk har tilbudt sykehusledelsen å få anlegget i gang igjen uten kostnader for sykehuset, via dugnad og gaver. Brev om tilbudet er sendt klinikksjefen, men svaret er dessverre at saken ikke prioriteres, og kostnadene for årlig drift på 4 mill. i året er da vel angivelig for høyt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Radiumhospitalet er et spesialsykehus for kreftsykdom. Sykehuset har et basseng som både pasienter og andre har kunnet benytte. Oslo universitetssykehus opplyser at bassenget har vært stengt siden 2013 pga. påviste Legionellabakterier i vannforsyningen.
Oslo universitetssykehus viser til at pasientbehandlingen ved Radiumhospitalet har gjennomgått store endringer siden bassenget åpnet. Mer behandling gjøres nå på dagbasis slik at kun de mest alvorlig syke pasientene innlegges i sykehuset. Disse pasientene kan i svært liten grad bruke bassenget. Utviklingen har derfor vært at stadig færre pasienter innlagt på sykehuset benytter bassenget. De senere år har derfor bassenget i stor grad vært brukt av andre brukergrupper, for eksempel befolkningen i nærmiljøet, tidligere pasienter og andre grupper. Den vesentlige bruken av bassenget omfattes derfor ikke av spesialisthelsetjenesten og er således ikke en lovpålagt oppgave.
Oslo universitetssykehus opplyser at de på denne bakgrunn ikke har prioritert saneringen av Legionellabakterier i bassenget på Radiumhospitalet. De oppgir videre at en sanering ikke bare vil omfatte bassenget, men også tilhørende dusjanlegg og garderober. Kostnaden for et slikt tiltak oppgis å være betydelig, sammen med driften av bassenget.
Sykehuset opplyser at det heller ikke vurderes som mulig å drive bassenget på kommersiell basis.