Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:164 (2014-2015)
Innlevert: 04.11.2014
Sendt: 05.11.2014
Besvart: 11.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Ser statsråden grunn til å endre korleis opplysningar som Norsk Lysingsblad publiserer vert gjort offentleg tilgjengeleg, til dømes ved å krevje innlogging og/eller setje ei tidsgrense for kor lenge opplysingane er tilgjengeleg på nett?

Begrunnelse

Norsk Lysingsblad publiserer med heimel i lov ein rekkje opplysingar som ein kan oppfatte som sensitive eller personlege. Dette er opplysingar som tidlegare primært vart gjort kjent ved å vere skriftleg tilgjengeleg på eit kontor, samt ved å verte publisert som annonse i massemedia. I vår tid vert desse opplysingane offentleg tilgjengeleg på nett. Det vert ikkje krevd passord eller brukarnamn for å søke opp opplysingane, og det er ikkje grenser for kor lenge dei vert liggjande ute. Dette er ein praksis som har fått kritikk frå mellom anna Datatilsynet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: For de fleste typene opplysninger i Norsk Lysingsblad er det ikke er fastsatt noen tidsgrenser for hvor lenge de skal ligge ute på nett uten tilgangsbegrensninger. Jeg vil imidlertid understreke at dette er opplysninger som det er viktig at offentligheten skal ha lett tilgang til i en bestemt tidsperiode, avhengig av hvilke opplysninger det er tale om. For de fleste opplysningstypene som publiseres i Norsk Lysingsblad er publiseringen lov- eller forskriftsbestemt. Jeg mener imidlertid at det er gode grunner til å se på om noen av disse opplysningstypene, som følge av at de ikke lenger har allmennhetens interesse, bør slettes tidligere enn det som er tilfellet i dag.
Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som drifter Norsk Lysingsblad. Difi er en etat under mitt departement. Det er imidlertid flere innholdsleverandører til Norsk Lysingsblad. Det er innholdsleverandørene selv som må vurdere hvor tilgjengelige deres opplysninger skal være ut fra formålet med tilgjengeliggjøringen. Jeg vil ta opp med dem om det bør skje en endring i praksis på dette området.