Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:167 (2014-2015)
Innlevert: 05.11.2014
Sendt: 05.11.2014
Besvart: 12.11.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Frelsesarmeen har tatt på seg ansvaret for å arrangere VM i gatefotball i Oslo i 2017, et stort og viktig arrangement. I den forbindelse er det sendt en søknad om mulig statsgaranti på 30 mill. kr. fra Staten.
Hvordan ser statsråden på en slik søknad og når kan svar forventes?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Forslaget fra Frelsesarmeen om å arrangere VM i gatefotball i Oslo i 2017 er en spennende søknad. Søknaden er til behandling i Kulturdepartementet. Dette ble meddelt Frelsesarmeen i brev som ble sendt 31. oktober. Det ble også informert om at det tas sikte på å avgi endelig svar i desember.