Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:174 (2014-2015)
Innlevert: 05.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 12.11.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvor mye koster én ukes utvidelse av fødselspermisjonsordningen?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått merutgiftene over statsbudsjettets kapittel 2530, post 70 Foreldrepenger til om lag 340 – 350 mill. kroner årlig dersom foreldrepengeperioden forlenges med én uke. I beregningen forutsettes det at uken blir lagt til fellesperioden. Det innebærer at det blir valgfritt for foreldrene hvem av dem som tar den ut. Dette anslaget legges til grunn dagens fordeling av uttak av foreldrepengene mellom mødre og fedre.