Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:194 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 11.11.2014
Besvart: 18.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Vil statsråden sørge for å få utført en juridisk avklaring av om såkalt fast ansettelse uten garantilønn er en ansettelsesform som er i tråd med gjeldende lov- og regelverk?

Begrunnelse

Tross politisk uenighet om vilje til økt bruk av midlertidige ansettelser, understreker regjeringen at det er bred politisk enighet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Den 8. september i år sendte Fellesforbundet en bekymringsmelding til statsråden med spørsmål om lovligheten av den ansettelsesformen som er den dominerende i bemanningsbransjen, såkalt fast ansettelse uten garantilønn. I praksis fungerer dette som gjentatte midlertidige ansettelser. Det kan derfor reises spørsmål om hvorvidt dette er en tilsidesettelse av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser for ansettelsesforhold og lønnsplikten under permittering. I tillegg til å svekke arbeidstakernes rettigheter, oppnår disse bedriftene en urimelig konkurransefordel sammenlignet med andre bedrifter, ved å overføre kostnader til det offentlige. Det er viktig å få avklart spørsmålet, da det er fare for at denne praksisen kan bre ytterligere om seg, også i andre bransjer.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Det er riktig at jeg har mottatt en henvendelse fra Fellesforbundet om ansettelsesformen fast ansettelse uten garantilønn. Jeg har invitert Fellesforbundet til et møte fredag 21. november for å få mer kunnskap og informasjon om denne ansettelsesformen og deres syn på mulige konsekvenser av bruken av den. Det kan nevnes at jeg også har mottatt en henvendelse fra NHO Service om samme tema og jeg mener det er naturlig også å ta et møte med arbeidsgiversiden før jeg trekker noen konklusjon i spørsmålet om den videre avklaring. Jeg ønsker uavhengig av dette å være helt klar på at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.