Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:202 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 12.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Det er bra at Regjeringen følger opp satsingen på basiskompetanse, men kan statsråden forklare på hvilken måte de frivillige organisasjonene blir friere om viktige opplæringsmidler tas fra dem med den ene hånden, og gis tilbake med den andre, med en stram instruks om hva slags opplæring midlene skal gå til?

Begrunnelse

I Sundvolden-erklæringen heter det under Frivillighetssatsingen:

Frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag. Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring. Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet.
I forslaget til statsbudsjett for 2015 kutter denne regjeringen tilskuddet til studieforbundene med 40 millioner. Det er midler som de frivillige organisasjonene har brukt til opplæring for å vokse nedenfra, fritt for politisk styring. En del av begrunnelsen for kuttet, blant annet fra Svein Harberg på NRK Ytring 28. oktober, har vært at regjeringen ønsker å prioritere Basiskompetanse for Arbeidslivet (BKA) og det nye Basiskompetanse for Frivilligheten (BKF), der – sier Regjeringen - Studieforbundene er tiltenkt sentrale roller som tilbydere av opplæring.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen har som mål å styrke kunnskapssamfunnet og har vært særlig opptatt av å styrke voksnes opplæring i grunnleggende ferdigheter, blant annet gjennom tilskuddsordningen for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Forslaget til redusert tilskudd til studieforbundene må blant annet sees i sammenheng med forslag til etablering av tilskudd til basiskompetanse i frivilligheten (BKF) og styrkingen av BKA-ordningen.
Samtidig er regjeringens forslag til bevilgning for neste år på over 160 mill. kroner i tilskudd til studieforbundene, noe som fortsatt vil gjøre det mulig for studieforbundene å tilby opplæringsaktiviteter ut fra egne prioriteringer.
Tilskudd til basiskompetanse i frivilligheten vil bidra til å styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne, både i og utenfor arbeidslivet, og gi flere voksne som trenger det, tilbud om opplæring. I denne ordningen vil studieforbundene kunne være en naturlig samarbeidspartner.