Skriftlig spørsmål fra Gerd Eli Berge (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:207 (2014-2015)
Innlevert: 12.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Gerd Eli Berge (Sp)

Spørsmål

Gerd Eli Berge (Sp): Kan statsråden leggja fram oversikt over sysselsetting (i pst. av gruppe) for personar i alderen 15-74 år registrert med minst 30 timar arbeidstid per veke for i) reg. busette i Norge, ii) folkesetnaden eks. innvandrarar (SSB-def.) og norskfødde, iii) innvandrarar iv) innvandrarar frå R1, v) innvandrarar frå R2 og vi) innvandrarar frå R3?

Begrunnelse

Det blir bede om å få synleggjort sysselsettingstala på eittårige aldersgrupper. Med R1, R2 og R3 er meint same definisjon som SSB brukar ved framskrivingar av folkesetnad.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: