Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:232 (2014-2015)
Innlevert: 18.11.2014
Sendt: 18.11.2014
Besvart: 25.11.2014 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Ifølge rettsdokumenter presentert for tingretten i Stockholm fredag, skriver Klassekampen at postboksselskapet til Usbekistans presidentdatter og nå korrupsjonsmistenkte Gulnara Karimova – til sammen har fått over 600 millioner kroner fra Vimpelcom. Seks Telenor-topper har satt sitt godkjentstempel på utbetalingene. Dette er svært alvorlig og stiller store spørsmål ved ledelseskulturen innad i Telenor.
Hva har statsråden tenkt å foreta seg i saken?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg har merket meg oppmerksomheten som har vært rundt Vimpelcom og Telenor. Det er – som stortingsrepresentanten skriver – alvorlige påstander som er fremmet om forhold som kan ha funnet sted. Korrupsjon er forbudt. Staten stiller som eier klare forventninger til selskapene når det gjelder nulltoleranse for korrupsjon. Som for øvrige selskaper forventer jeg at Telenor har retningslinjer og systemer for å hindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd eller tvilstilfeller som måtte avdekkes.
Jeg vil for ordens skyld presisere at jeg ikke kan gå god for den fremstillingen som mediene presenterer, og som stortingsrepresentanten synes å legge til grunn for sitt spørsmål.
På bakgrunn av de forhold har blitt beskrevet i media, inviterte jeg styreleder og konsernsjef i Telenor til et møte 19. november. Telenor ga en gjennomgang av saken og svarte på spørsmål fra departementet. I møtet understreket jeg igjen viktigheten av antikorrupsjonsarbeid og hvilke forventninger staten har til selskapene med hensyn til åpenhet og gode systemer og rutiner. Jeg forventer at selskapet håndterer disse problemstillingene på en god måte, også i denne konkrete saken.
Jeg understreker at det pågår etterforskning av Vimpelcoms virksomhet i Usbekistan, og vi må avvente resultatene fra disse for å få et best mulig forståelse av de faktiske forhold. Samtidig vil departementet fortsette å ha en eierdialog med Telenor om sakens utvikling og selskapets håndtering. Jeg legger til grunn at Telenor, og andre selskaper med statlig eierandel, gjennomfører aktsomme og grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til korrupsjon i egen virksomhet.
For øvrig vil jeg gi en skriftlig redegjørelse om saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.