Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:235 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 19.11.2014
Besvart: 26.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvilken begrunnelse har statsråden for at akuttfunksjonene ved Rjukan sykehus legges ned allerede nå, og mener statsråden at akuttberedskapen er god nok for folket i Tinn med en ekstra ambulanse?

Begrunnelse

Styret i STHF (Sykehuset Telemark Helseforetak) vedtok å legge ned akuttfunksjonene på Rjukan. Saken kom til Stortinget rett før sommeren 2014, og begrunningen for nedleggelsen var faglig. Rjukan sykehus hadde for lite nedslagsfelt til å få nok pasienter inn akutt, til at sykehuset ville ha en god faglig drift av akuttfunksjonene.
Statsråden sa i møtet i Stortinget at det ikke var økonomi som var begrunnelsen, men pasientsikkerhet og faglighet.
I avisen Telen 15. november 2014 kan en lese at klinikksjef for medisin i STHF si følgende sitat:

"Sykehuset i Telemark skal spare 105 mill., men Notodden vil bli lite merket av de kuttene. Mye vil tas i form av besparelser ved nedlegging av akuttfunksjonen på Rjukan."

Statsråden sa i samme møte i Stortinget før sommeren 2014 at ingen akuttfunksjoner på Rjukan skulle legges ned før det var en god akuttberedskap på plass.
Det eneste som er satt inn av akuttberedskap fra helseforetakets side er en ekstra ambulanse til området.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 180 fra stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø hvor jeg orienterer om at Sykehuset Telemark har opplyst at det kan oppstå bemanningsmessige utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte vil søke nye jobber. Sykehuset Telemark har opplyst at de forholder seg til tidsplanen som er lagt til grunn i utviklingsplanen, men at de hele tiden må vurdere forsvarlighetssituasjonen knyttet til bemanning og tilgjengelig og nødvendig kompetanse. Jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark vurderer situasjonen løpende, men at de gjør det som er mulig for å opprettholde et tilbud fram til 20. juni 2015 slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplanen lagt til grunn i utviklingsplanen.
I forbindelse med overføring av den ortopediske virksomheten fra Rjukan til Notodden 1. oktober 2014, ble ambulanseberedskapen styrket med en ekstra ambulanse. Styret for Sykehuset Telemark behandlet oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester 29. oktober 2014. Styret ba om at planen blir oppdatert og fornyet dersom det blir behov for det.